FARKLI DEĞİLİM

SADECE

Sosyal Bilimlerde önemli bir yere sahip olan göç olgusu, içinde bulunulan toplumlarda sınıflar arasında etkileyici sonuçlar ortaya koyar…

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB EĞİTİM GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAKANLIĞI
ERASMUS+ PROGRAMI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

FARKLI DEĞİLİM SADECE GÖÇMENİM

2019-1-TR01-KA101-065763

GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE
ENTEGRASYON VE AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİ

"BU PROJE T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞINCA (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI, HTTP://WWW.UA.GOV.TR) YÜRÜTÜLEN ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA VE AVRUPA KOMİSYONU'NDAN SAĞLANAN HİBEYLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR."

PROJEMİZ HAKKINDA

Sosyal Bilimlerde önemli bir yere sahip olan göç olgusu, içinde bulunulan toplumlarda sınıflar arasında etkileyici sonuçlar ortaya koyar. Göç edilen bölge ve yaşanılması düşünülen bölge arasındaki kültür, dil, yaşam tarzı, eğitim gibi alanlardaki farklılıklar, bireyde kısa sürede kendini değiştirme isteğinin oluşmasına neden olur. Bu değişimlerden en çok etkilenen ve adaptasyon sürecini en zor atlatan öznelerden biriyse çocuklardır. O kadar ki; istihdam, eğitim, sağlık, barınma, yabancılaşma ve güvenlik gibi bir göçmen ailenin öncelikle üstesinden gelmek zorunda olduğu sorunlar doğrudan ve ilk elden çocuklara yansımaktadır. Bu kapsamda “Bilgi toplumu” diyerek rekabeti aşırı kutsayan,“teknoloji” diyerek tüketimi körükleyen, “insanlık” denince kendi toplumu hariç, herkesi dışlayan bir uygarlık anlayışını kabul etmek mümkün değildir. (MEB Bakanı, Ziya SELÇUK)” anlayışını benimsemekte olan okulumuzda göçmen ve mülteci öğrencilerimizin eğitim sistemine entegrasyonlarını kolaylaştırma kapsamında ERASMUS+ KA101 projesi yazılmış ve 2019 Çağrı Yılı’nda bu proje kabul görmüştür. 25.986 Euro ile hibelendirilen projemiz kapsamında ilk hareketlilik olarak ”Köprüler Kurmak: Mülteciler ve Okullar” adlı kursun eğitimi için Çekya’nın başkenti Prag’da , ikinci hareketlilik olaraksa ”Akran Şiddetinin Önlenmesi: Sessiz Salgını Durdurun” adlı kursun eğitimi için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de olunacaktır.

Ziya SELÇUK

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı

PROJEMİZ HEDEFLERİ

  • Küresel bağlamda göçmenlik nedenlerinin farkında olarak göçmenlerin eğitime başarılı bir şekilde entegrasyonu için risk faktörlerini ve engelleri belirlemek
  • Farklı AB ülkelerindeki mülteci çocukların entegrasyonu kapsamında geliştirilen işbirlikçi oyun tekniklerini tanımak ve ortak mesleki değerleri kullanmak
  • Öğretmenlerimizin heterojen sınıflarla çalışmak için işbirlikli öğretim yöntemlerini
  • Öğrencilerin önyargılarını,adaletsiz,ayrılıkçı ve zorba davranışlarını önlemek için uygun eylem stratejilerini uygulamak ve "KiVa" programını tanımak
  • Yenilikçi problem çözme teknikleriyle heterojen sınıflarda ortaya çıkan sorunları azaltmak
  • AB içindeki farklı uluslardan meslektaşlarla tanışmak,kültürlerarası öğrenme deneyimine katılmak ve fikir alışverişlerinde bulunmak

Bu hedefler doğrultusunda alacağımız eğitim ve yürüteceğimiz projeyle öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve toplumumuz mülteciler ve göçmenler konusunda bilinç kazanacak, hoşgörülü ve adaletli yaklaşımlar benimseyeceklerdir. Öğretmenlerimiz sorun çözme yeterliliklerini arttıracak, heterojen sınıflarında etkili öğrenme ortamını yaratabilme tekniklerini öğrenerek daha özgüvenli, iletişim becerileri yüksek, çok kültürlülüğü benimseyen ve farklılıkları anlayıp saygı duyan kişilere dönüşeceklerdir. Öğrencilerimiz daha demokratik, adaletli,empati sahibi,uyumlu, farklı kültürden olan insanlara saygılı bireylere dönüşeceklerdir. Bu değişimlerle kurumumuz ise çok kültürlülüğün hakim olduğu ve Avrupa standartlarına ulaşmış bir kuruma dönüşecektir.

Proje özetimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA101-065763

HABERLER

Altınova İlkokulu Avrupa’da

Kepez Altınova İlkokulu öğretmenleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ''Erasmus Plus KA101 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği'' projesi kapsamında 17-25 Kasım tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek

Altınova İlkokulu Avrupa’da

Antalya ili Kepez ilçesine bağlı olan Altınova İlkokulu öğretmenleri 2019-2020 eğitim öğretim yılında ''Erasmus Plus KA101 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği'' projesi kapsamında Çekya'nın başkenti Prag'da olacak.

Altınova İlkokulu Avrupa’da

Kepez Altınova İlkokulu öğretmenleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ''Erasmus Plus KA101 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği'' projesi kapsamında 17-25 Kasım tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.

Altınova İlkokulu Erasmus+ Projesi

Kepez Altınova İlkokulu öğretmenleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ''Erasmus Plus KA101 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği'' projesi kapsamında 17-25 Kasım tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da idi.

Farklı Değilim Sadece Göçmenim Erasmus+ Projesi

Antalya ili Kepez ilçesine bağlı olan Altınova İlkokulu'nun 2019-2020 yılında başvurmuş olduğu Erasmus+ KA101 projesi kabul edilmiş olup, 7 katılımcı ile ilk hareketlilik tamamlanmıştır.

Öğretmenler Çekya yolcusu

Kepez Altınova İlkokulu öğretmenleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ''Erasmus Plus KA101 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği'' projesi kapsamında 17-25 Kasım tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.
Total Website Visits: 2757